کاریزما کاریزما

استخدام و خدمات منابع انسانی

📢 وبلاگ

🥇 استخدام آدم‌های برند، خوب یا بد؟

برخی از کسب‌وکارها در استخدام افراد اعتیاد دارند. برخی حتی در زمانی که نیاز ندارند، بازهم این کار را می‌کنند. آنها درباره کسی که خوب است چیزی می‌شنوند و یک جایگاه یا عنوان تازه، فقط برای فریفتن آن فرد می‌سازند. از استخدام آدم‌های برند که به آنها نیاز ندارید، دوری ...
بیشتر بخوانید...

💊 وقتی به مشکلی برخوردید، استخدام کنید

چون خوش‌تان می‌آید، کسی را استخدام نکنید. برای از میان برداشتن مشکلی، کسی را استخدام کنید. همیشه از خود بپرسید: چه می‌شود اگر کسی را استخدام نکنیم. به راستی به آن کار نیاز داریم که بیش از گنجایش ماست؟ آیا می‌توانیم با یک نرم‌افزار یا دگرگونی روش انجام کار، مشکل ...
بیشتر بخوانید...

🪑 چگونه یک استخدام درست داشته باشیم؟

هرگز کسی را برای کاری استخدام نکنید، مگر آنکه ابتدا خودتان کوشیده باشید آن کار را انجام دهید. اینگونه به طبیعت آن کار پی می‌برید. خواهید دانست که چه زمانی آن کار خوب انجام شده است. خواهید دانست که چگونه یک شرح شغل بنویسید و در مصاحبه چه بپرسید. خواهید ...
بیشتر بخوانید...