کاریزما کاریزما

استخدام و خدمات منابع انسانی

🗞 درخواست برای استخدام

می‌دانیم که استخدام فرد جدید برای یک تیم چقدر مهم است. ما تلاش می‌کنیم افرادی را به شما معرفی کنیم که مناسب‌ترین فرد برای تیم شما باشند. با تکمیل فرم زیر می‌توانید آغازگر یک همکاری همیشگی باشید.