کاریزما کاریزما

استخدام و خدمات منابع انسانی

🙋🏾‍♂️ خویش‌مدیرها را استخدام کنید!

خویش‌مدیرها آدم‌هایی هستند که خودشان هدف را می‌یابند و به دنبال آن می‌روند. نیاز به هدایت و راهنمایی سنگینی ندارند. نیازی نیست که هر روز به آنها سر بزنید. آنها کاری که یک مدیر باید بکند را انجام می‌دهند (مشخص کردن کار، واگذاری‌ها، تعیین این که چه چیزی باید شود و…) ولی این کارها را خودشان برای خودشان انجام می‌دهند.

این آدم‌ها شما را از این که بالای سرشان باشید رها می‌کنند. خودشان راه را می‌یابند. هنگامی که تنهایشان می‌گذارید، از اندازه کاری که انجام داده‌اند، شگفت‌زده می‌شوید. نیاز به سرپرستی فراوانی ندارند.

چگونه می‌توانید خویش‌مدیرها را پیدا کنید؟

به گذشته‌شان نگاه کنید. آنها در شغل‌های دیگرشان شیوه انجام کار را مشخص کرده‌اند. چیزی را خودشان راه انداخته‌اند یا یک جور پروژه خودشان را آغاز کرده‌اند.

شما کسی را می‌خواهید که توانایی ساخت چیزی از آغاز را داشته باشد و تا پایان آن را ببیند. اگر این افراد را در تیم‌تان داشته باشید، دیگران هم می‌توانند بیشتر کار کنند و کمتر سرپرستی.

برگرفته از کتاب بازانجام…