کاریزما کاریزما

استخدام و خدمات منابع انسانی

📝 نویسنده‌ها را استخدام کنید

اگر می‌خواهید بین چند منتخب برای استخدام یک نفر را انتخاب کنید، آن کسی که بهتر می‌نویسد را استخدام کنید. مهم نیست که آن شخص بازاریاب، فروشنده، طراح، برنامه‌نویس یا هر چیز دیگری باشد. مهارت نوشتن آنها نتیجه‌بخش خواهد بود.

نویسندگی خوب، چیزی بیش از نوشتن است. روشن نوشتن نشانه روشن اندیشیدن است. نویسندگان بزرگ می‌دانند چگونه ارتباط برقرار کنند. آنها چیزها را ساده و فهمیدنی می‌کنند. آنها می‌توانند خود را جای کس دیگری بگذارند. می‌دانند که چه چیزی را از قلم بیندازند و ننویسند. و این ویژگی‌هایی است که در هر منتخب استخدامی می‌خواهید.

نوشتن دارد به جامعه ما باز می‌گردد. ببینید که چه اندازه ادم‌ها ایمیل می‌فرستند. یا پیامک می‌فرستند به جای آنکه تلفنی گفتگو کنند. ببینید که چه اندازه از ارتباط‌ها با چت انجام می‌شود یا چه اندازه وبلاگ نوشته می‌شود. امروزه نوشتن ابزار بده‌بستان ایده‌های خوب است.

برگرفته از کتاب بازانجام…