کاریزما کاریزما

استخدام و خدمات منابع انسانی

🤷🏼‍♂️ چند سال سابقه کاری کافی است؟

همه ما آگهی‌های استخدام را دیده‌ایم که می‌گویند باید n سال تجربه کاری داشته باشید. شاید این موضوع به شما برای استخدام یک فرد، فقط یک عدد بدهد ولی هیچ چیزی نمی‌گوید.

البته که داشتن کمی تجربه می‌تواند کمک‌کننده باشد. می‌توان به دنبال افرادی بود که شش ماه تا یک سال تجربه داشته باشند. یاد گرفتن اصطلاح‌ها، چگونگی کارکرد چیزها، شناخت ابزارهای به درد بخور و غیره همین اندازه زمان می‌برد.

ولی پس از آن خم نمودار تخت می‌شود. شگفت‌انگیز است که میان کسی که شش ماه تجربه دارد با کسی که شش سال تجربه دارد، تفاوت کمی است. تفاوت واقعی در میزان سرسپردگی، شخصیت و هوش شخص است.

اینها را چگونه می‌توانید بسنجید؟ پنج‌سال تجربه چه معنایی می‌دهد؟ اگر چند سال پیش، چند هفته‌ای با چیزی سر و کله زده‌اید می‌توانید آن را یک سال تجربه برشمارید؟ یک شرکت چگونه می‌خواهد این ادعاها را بررسی کند؟ اینها آب‌های گل‌آلود هستند.

به این که کسی کاری را برای چه زمانی می‌کرده، بیش از اندازه بها داده شده است. چیزی که مهم است این است که تا چه اندازه خوب آن را انجام داده است.

برگرفته از کتاب بازانجام…