کاریزما کاریزما

استخدام و خدمات منابع انسانی

📄 رزومه‌ها همه چیز را نمی‌گویند

همه می‌دانیم که رزومه‌ها جوک‌اند. پر از گزافه‌گویی و بزرگ‌نمایی‌اند. پر از واژه‌های هیجان‌آور هستند که هیچ معنایی نمی‌دهند. عنوان‌های شغلی و مسئولیت‌هایی که خیلی سربسته‌اند. و راهی هم برای بررسی آنها نیست. همه‌اش یک نمایش خنده‌آور است.

بدتر از همه این که خیلی راحت می‌شود یک رزومه عالی طراحی کرد. هرکسی می‌تواند یک رزومه به اندازه کافی آراسته بسازد. برای همین است که درخواست‌کنندگان تنبل این همه آنها را دوست دارند. آنها می‌توانند رزومه خود را به صدها شرکت بفرستند. این گونه دیگری از هرزنامه است. برای آنها مهم نیست که کار شما را بگیرند. آنها می‌خواهند هر کاری که می‌شود را بگیرند.

این نشانه خیلی بدی است که کسی رزومه‌اش را به سیصد شکرت بفرستد. این درخواست‌کننده درباره شما جستجو نکرده است. او نمی‌داند که چه چیز شرکت شما با دیگران متفاوت است.

اگر بر پایه چنین چیز آشغالی کسی را استخدام کنید، کارگزینی را نفهمیده‌اید. شما یک نامزد ویژه را می‌جویید که او به ویژه دلواپس و نگران شرکت شما، محصول شما، مشتریان شما و شغل شماست.

چگونه این افراد را انتخاب کنیم؟

نمونه فعالیت‌های واقعی پیشین افراد را بررسی کنید. اینگونه صدای واقعی کسی را می‌شنوید و می‌توانید تشخیص دهید که با شما و شرکت شما می‌خواند یا نه.

به واکنش حسی خود اعتماد داشته باشید و پ شت گرم باشید. اگر حستان می‌گوید که شانسی برای جور شدن و هماهنگی هست، به سراغ گفتگوی رو در رو بروید.

برگرفته از کتاب بازانجام…