کاریزما کاریزما

استخدام و خدمات منابع انسانی

🧮 کارمندان را بیازمایید

گفتگوهای رودرو چندان باارزش نیستند. برخی از آدم‌های حرفه‌ای به چشم می‌آیند ولی مانند حرفه‌ای‌ها کار نمی‌کنند. باید ارزیابی کنید که اکنون چه کاری می‌توانند بکنند نه اینکه در گذشته چه کاری کرده‌اند.

بهترین کار این است که کار کردن آنها را ببینید. آنها را برای یک نیمچه پروژه به کار بگیرید، حتی اگر برای بیست تا چهل ساعت است. می‌بینید که چگونه تصمیم می‌گیرند. می‌بینید که آیا باهم کنار می‌آیید. می‌بینید که چه پرسش‌هایی می‌پرسند. خواهید توانست آنها را با کنششان داوری کنید نه با واژه‌های‌شان.

حتی می‌توانید که پروژه الکی بسازید. در کارخانه‌ای در کارولینای جنوبی، ب‌ام‌و یک خط تولید همانندسازی شده ساخته که درخواست‌کنندگان کار در آن نود دقیقه زمان داشتند که وظیفه‌های مربوط به کار را انجام دهند.

سسنا، سازنده هواپیما، یک تمرین نقش بازی کردن برای مدیران آینده دارد که روز یک مدیر اجرایی را همانندسازی می‌کند. منتخبین باید پرونده‌ها را بخوانند، با مشتریان خشمگین ساختگی سر و کار داشته باشند و مشکل‌های دیگر را درست کنند. سسنا بیش از صد نفر را با این روش استخدام کرده است.

این شرکت‌ها فهمیده‌اند که وقتی به محیط کاری واقعی می‌روید، راستی پدیدار می‌شود. دیدن نمونه کارهای کسی، خواندن روزمه یا مصاحبه رو در رو یک چیز است، کار کردن واقعی با کسی چیز دیگر.

برگرفته از کتاب بازانجام…